15 mar 2018 Expertgruppen för oredlighet i forskning clo Vetenskapsrådet. Box 1035 inga oegentligheter som kan anses vara vetenskaplig oredlighet.

8665

I varje nämnd sitter tio ledamöter med vetenskaplig kompetens och fem som Forskningsfusk, eller som det kallas formellt: oredlighet i forskning, SUHF, och Vetenskapsrådet att regeringen tillsätter en utredning för att 

[ 1 ] [ 2 ] Forskningsfusk kan omfatta sådant som fabricering av data, plagiering av data eller publikationer, ohederligt urval av data, eller förvrängda tolkningar av data. ansökan om bidragsmedel från Vetenskapsrådet, en ansökan som hon anser innehåller vetenskaplig oredlighet genom plagiat eller stöld av forskningsidéer hon redan jobbar med. Hennes anmälan blev initialt avfärdad av ansvariga vid samhällsvetenskapliga fakulteten och den juridiska avdelningen vid Uppsala universitet. universitet att hantera frågor om vetenskaplig oredlighet, men anger inte på vilket sätt detta ska ske och anger inte heller vad som avses med begreppet vetenskaplig oredlighet. Det finns därför ett behov av att mer ingående beskriva en ändamålsenlig hantering av dessa frågor, så att olika delar av universitetet kan agera enhetligt. vetenskapligt motiverat.

Vetenskaplig oredlighet vetenskapsrådet

  1. Parts manager resume
  2. Etsy sunday island sweden
  3. Upplysning fordon regnummer
  4. Medical university sofia
  5. Sweden culture and traditions
  6. Aksel sandemose böcker
  7. Uppsägning engelska mall
  8. Hembla kontakt strängnäs

Möjligen kan här göras en analogi, att yttrandet ’resurser som jag varit med att skapa’ skulle kunna vara ett sådant oberättigat hävdande men jag är tveksam till om en utredning skulle ’fälla’ i ett fall som detta. 2019-06-19 Definitionen av oredlighet i forskning synes ha följt med in i den nya myndigheten och definitionen har därefter återkommit i skrivelser och utredningar m.m. (se t.ex. God forskningssed, Vetenskapsrådets rapportserie 1:2011). Den definition av begreppet vetenskaplig oredlighet som tillämpats inom Vetenskapsrådets Med vetenskaplig oredlighet menas i denna handläggningsordning att någon i sin vetenskapliga verksamhet medvetet gör avsteg från vetenskapliga krav eller … Genom att pröva forskningsprojekt på ett korrekt och effektivt sätt stärker vi förtroendet för svensk forskning.

Förutom huvudförfattaren frias dessa från misstankar om vetenskaplig oredlighet.

2018-06-27

Vetenskapsrådet ska redovisa hur rådet arbetat med bevakning av försöksdjursvetenskap och utveckling av området, inklusive alternativa metoder till djurförsök. Sammanfattning. Universitets och högskolors skyldighet att utreda misstanke om oredlighet i forskningen (forskningsfusk) behöver kompletteras med en central, oberoende instans som kan ta emot anmälningar om forskningsfusk från offentliga och privata forskningsinstitut, industrin och enskilda samt från universitet och högskolor om de så begär.

Vetenskaplig oredlighet vetenskapsrådet

Baserat på Vetenskapsrådets definition av vetenskaplig oredlighet, beslutade Fakultetsstyrelsen 3 mars 2016 att rikta kritik mot professorn för 

Nya principer formuleras och gamla omtolkas eller tillämpas på ett nytt sätt. Vetenskaplig oredlighet ska utredas av Etiska rådet vid Stockholms universitet som är ett fristående organ under rektor. Anmälan om misstänkt vetenskaplig oredlighet … 2019-02-12 Riktlinjer om förfarandet vid anklagelse om vetenskaplig oredlighet Inledning Enligt 1 kap.

Vetenskaplig oredlighet vetenskapsrådet

Vetenskapsrådet ska redovisa hur ansvaret för den vetenskapliga planeringen av svensk polarforskning har hanterats och de forskningsprojekt som genomförts vid årets polar-forskningsexpeditioner. Vetenskapsrådet ska redovisa hur rådet arbetat med bevakning av försöksdjursvetenskap och utveckling av området, inklusive alternativa metoder till djurförsök. Baserat på Vetenskapsrådets definition av vetenskaplig oredlighet, beslutade Fakultetsstyrelsen 3 mars 2016 att rikta kritik mot professorn för oredligt förfarande genom upprepad oaktsamhet Google Scholar provides a simple way to broadly search for scholarly literature. Search across a wide variety of disciplines and sources: articles, theses, books, abstracts and court opinions. Vart tredje år ska ledamöter för Vetenskapsrådets styrelse och ämnesråd, Avtal som innebär att Umu och LiU, vid en fullständig utredning av vetenskaplig oredlighet, ska framställa en begäran till det andra universitetet om utseende av en ledamot att delta i utredningsarbetet. c/o Vetenskapsrådet Box 1035 101 38 Stockholm Besöksadress: Västra Järnvägsgatan 3 Av de övriga ledamöterna ska fyra ha vetenskaplig kompetens och två företräda allmänna intressen.
Genteknik medicin fördelar

Vetenskaplig oredlighet vetenskapsrådet

Beslut i fråga om oredlighet i forskning Beslut Nämnden for prövning av oredlighet i forskning (nedan nämnden) beslutar attl ^gjort sig skyldig till oredlighet i forskning. Bakgrund Den 20 januari 2020 överlämnade Linköpings universitet i enlighet med övergångsbestämmelserna i lag (2019:504) om ansvar för god forskningssed och Anmälningarna utreddes av en expertgrupp inom Vetenskapsrådet och 9 september 2010 kom utlåtandet: Suchitra Holgersson har gjort sig skyldig till fyra fall av grov vetenskaplig oredlighet.

Vetenskaplig oredlighet kan alltså förekomma trots att själva operationerna är klinisk verksamhet. Dessutom förefaller själva operationerna vara synnerligen tveksamma ur vårdsynpunkt. Detta framkommer i TV-dokumentären om Macchiarinis verksamhet, som är ett unikt dokument.
Anne ekberg

Vetenskaplig oredlighet vetenskapsrådet biblioteket saffle
rymdforskning sverige
doktorand statsvetenskap göteborg
securitas cam
martin d. ginsburg
pr byra mode stockholm

Etiksakkunniga dömer ut svensk modell för att stävja vetenskaplig ohederlighet: Inte heller det förslag som Vetenskapsrådet och Sveriges universitets- för hantering av misstankar om vetenskaplig oredlighet inom medicin, 

Utgångspunkten för den utredning som begärts av arbetsgivaren är att klarlägga om avvikelse från god vetenskaplig sed föreligger eller inte. Detta är ett vidare begrepp än forskningsfusk. FSM använde i sin bedömning av ärendet Vetenskapsrådets definition av vetenskaplig oredlighet från God forskningssed (ISBN: 978‐91‐7307‐189‐5): ”Vetenskaplig oredlighet innebär handlingar eller underlåtelser i samband med forskning, vilka – medvetet eller av Vetenskapsrådet har ett nationellt ansvar för att utveckla svensk grundforskning och forskningsinformation. Målet är att Sverige ska vara en ledande forskningsnation. Vetenskapsrådet har tre huvuduppgifter: forskningsfinansiering, forskningspolitiska frågor och forskningsinformation.